De SP vindt deze gang van zaken onbegrijpelijk en wil van de wethouder onder meer weten waarom er bij het Leger des Heils voor twee weken geschorst wordt voor het gebruik van dit woord. Overigens heeft een rechter inmiddels bepaald dat de straf van het Leger des Heils buitenproportioneel is en dat de schorsing ongedaan gemaakt moet worden. Het Leger des Heils moet de Haarlemmer van de rechter m...