Verschillende partijen twijfelen nog altijd aan de meest geschikte locatie voor de opvang, al zijn veel partijen het met elkaar eens dat de ideale locatie voor de voorziening ‘niet bestaat’. Belangrijkste punten van kritiek zijn het participatietraject en het ontbreken van een degelijk beheer,- en veiligheidsplan. De raad werd het wel eens over de locatie van het Skaeve Huse woonproject met zes...