Een van de tijdelijke maatregelen die het college heeft genomen is de mogelijkheid voor ondernemers aan de Lange Veerstraat en Oude Groenmarkt om de straat af te sluiten met hekken voor fietsverkeer indien het op deze locaties te druk wordt. Daarnaast worden in enkele parken in Haarlem krijtcirkels aangebracht bij wijze van experiment, waar mensen in kunnen zitten. Dit voorkomt dat er grote gro...