De meeste partijen in de gemeenteraad bleken op zijn minst voorstander te zijn van het plan om consumentenvuurwerk in enige mate terug te dringen. Meningsverschillen waren er wel over bepaalde details in het plan. Zo stelde Isabelle Wisse (PvdA) dat haar fractie eigenlijk voorstander is van een algeheel verbod, zonder uitzonderingsmogelijkheden. Trots Haarlem stelde een aantal vragen over de ve...