De raad wil met de motie benadrukken dat de zorg van buurtbewoners serieus wordt genomen door de Haarlemse politiek. Het college zei in reactie op de motie zeer gemotiveerd te zijn om met de veiligheid in en rond het Reinaldapark aan de slag te gaan. Dit willen ze gaan doen in samenspraak met bijvoorbeeld het pannekoekenhuis in het Reinaldapark en de omwonenden. Wel zei wethouder Floor Roduner ...