“De wereldwijde consequenties van de coronacrisis beïnvloeden een ieders leven nog steeds in grote mate en met grote gevolgen. Ook is er onzekerheid ten aanzien van de mogelijke compensatie die de gemeente Haarlem van het Rijk voor de gevolgen van corona ontvangt. Daarnaast zijn er onzekerheden over de ontwikkeling van de algemene uitkering en de nieuwe systematiek van verdeling hiervan. Ook te...