Menzo Schrik vroeg namens het Houtfestival, dat meedacht over het cultuurplan, om hulp. Hij wil dat het Houtfestival, de koorbiënnale en het orgelfestival niet meer door de gemeente als evenement worden geoormerkt, maar als cultureel DNA van de stad. Dat zou voor het festival namelijk gunstig kunnen zijn voor subsidieaanvragen. Ook het stadsmuseum luidde de noodklok. Het museum zou namelijk van...