Nedrein schreef een brief in juli vorig jaar, waarin de verzender stelde dat de gemeente nauwelijks ambtelijke capaciteit inzet om sociale, en middeldure huur bij kleine bouwprojecten te organiseren. De Christenunie was daar destijds kritisch over, volgens de fractie heeft de gemeente toen de keuze gemaakt om bouwaanvragen van kleine projecten niet in behandeling te nemen. Schaduwraadslid Johan...