Onder zijn predikantschap heeft de dorpskerk van Bloemendaal zich ontwikkeld tot een springlevende gemeenschap met talrijke activiteiten -in en buiten de kerk- voor alle leeftijdscategorieën. In alle toespraken kwam de inspiratie, bevlogenheid en betrokkenheid van de predikant naar voren. Als afscheidscadeau bood Ton Bruggeman de dominee, zijn echtgenote Mirjam en dochter Trui een kippenren met kippen aan. Een week eerder, zondag 28 juni, vond als verrassing voor Van Nieuwpoort al ‘Ad’s Areopagus’ plaats, waarbij hij zélf de hoofdgast was. Tijdens deze speciale editie waren de genodigden alle ex-Areopagus-gasten die Van Nieuwpoort zelf sinds 2013 heeft geïnterviewd in zijn maandelijkse Areopagus ontmoetingen in de Dorpskerk. Bastiaan Ragas interviewde Ad van Nieuwpoort over zijn uit te komen boek en zijn afgelopen jaren als predikant van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Heidenen brachten de kerkgangers weer terug in de kerk, dat vind ik fantastisch

Na een fraaie kerkdienst vol muziek en toespraken, sprak Van Nieuwpoort zondag 5 juli zelf ook nog, enigszins ontroerd, voor het laatst zijn gemeente toe. "We zoeken iemand die ons weer bij de inhoud bepaalt, dat waren de woorden die mij ertoe brachten Amsterdam Mokum te verlaten en hier te komen werken als jullie predikant en voorganger. En wat een jaren hebben we achter de rug, niet te geloven. Indrukwekkend was het om mee te maken hoe drie verschillende gemeenten steeds meer naar elkaar toe groeiden en elkaar vonden in wat gedaan moest worden. Het was een hele spannende begintijd voor mij; u had al besloten welke kerk het moest worden, maar toen moest het nog wel gebeuren. Met het pijnlijke afscheid nemen van twee kerkgebouwen en dan hier in de Dorpskerk alles klaar maken om alles mogelijk te maken. Deze kerk werd steeds meer tot mijn grote vreugde een huis van ontmoeting en een inspiratie voor heel Bloemendaal en Overveen. Er waren mensen die zeiden dat ze, toen de kerken samen waren gevoegd, nooit meer naar de kerk zouden gaan en dan was er ineens een buurman die nooit naar de kerk ging die zei: 'wat een leuke dingen doen jullie daar in die kerk'. Zo kwam het dat 'heidenen' ineens de kerkgangers weer terug naar de kerk brachten. Dat vind ik nog steeds iets fantastisch".

BROZE MOMENTEN Er is in de loop der jaren heel wat gebeurd in de kerk. Van Nieuwpoort kijkt met veel plezier terug op alle ontmoetingen die hij in deze jaren heeft gehad. "Ontmoetingen met mensen die deze gemeente kleur geven, zo verschillend, zo divers. Ontmoetingen heel vaak ook op hele kwetsbare momenten. Rondom overlijden, ziekte, zorg en moeite. Maar ook hele broze momenten rondom dopen en een huwelijk wat we hier toch altijd uitgebreid voorbereiden. De gesprekken in de verschillende groepen, of het nou de bijbeltafel voor ongelovigen was of de bijbelkrijg, gesprekken waarbij mensen achter hun facades vandaan kwamen om iets te tonen dat hun echt raakte en inspireerde. Ontroerende en mooie avonden zijn dat geweest. Van alle groepen heb ik gelukkig persoonlijk afscheid kunnen nemen de afgelopen weken". 


AMSTELVEEN Ad van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep). Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennevrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren. 

BLOEMENDAAL Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas. Sinds november 2012 was hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daar organiseerde hij onder andere publieke debatten in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer ‘Areopagus’. In 2011 verscheen van zijn hand ‘In Babel’, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiel (Skandalon) en in 2012 schreef hij met Ruben van Zwieten ‘De bijbel op de Zuidas’ (Prometheus). In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?’ (Prometheus). In datzelfde jaar verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’ in de bioscoop (Zeppers-film) van de documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep. Zijn laatste boek gaat over het bijbelboek Ester, getiteld ‘Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester (Skandalon, 2018). 

Naast predikant is Ad van Nieuwpoort vast commentator bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws&Co, is hij toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit en veelgevraagd spreker.

Eigen Foto
Foto: Eigen Foto
Eigen Foto
Foto: Eigen Foto