JEUGD Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren in Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954 in een katho­lie­ke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen. Zijn vader was tuinder en veiling­be­stuur­der. Hendriks volgde het klein-semi­na­rie (later: dio­ce­saan college) Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium a doet. Daarna...