De Heemsteedse Courant vroeg het college om een reactie. Ook In de commissie Middelen en Ruimte zijn vragen gesteld over de laadinfrastructuur in Heemstede. Meer specifiek wordt in dit collegebericht ingegaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot een regionale laadvisie die wordt geschreven, het huidige plaatsingsbeleid en de hoeveelheid laadvoorzieningen in Heemstede.