ECONOMISCHE ONGELIJKHEID Volgens initiatiefnemer Anne Feite Bloem, voormalig raadslid van de SP, is het tegenhouden van de huurstijging erg belangrijk voor de Haarlemse huurders die het momenteel al zwaar hebben. Bloem wil voorkomen dat de rekening van de coronacrisis komt te liggen bij de mensen die het toch al zwaar hebben en dat de economische ongelijkheid nog groter wordt. ''Goed dat we klappen voor de mensen in de zorg en alle andere vitale beroepen, maar waarom doen we niet iets waar ze echt iets aan hebben. Namelijk fatsoenlijk loon, én natuurlijk geen huurverhoging'', laat hij de krant schriftelijk weten. Ook Gertjan Hulster (Actiepartij) is tegen de huurstijging. Volgens hem worden huurders met een kleine beurs al onevenredig hard geraakt door de huidige crisis omdat de prijzen in de supermarkt zijn gestegen en ze hun baan kwijt zijn geraakt. Daarnaast voorziet Hulster dat de kosten voor woningcorporaties de komende tijd toch al zullen dalen omdat de vraag naar bouwvakkers, schilders en loodgieters als gevolg van de economische crisis terug zal lopen waardoor een huurstijging niet nodig is.

Anne Feite Bloem vindt het opvallend dat de Haarlemse afdeling van de PvdA de oproep niet steunt omdat de partij zich landelijk wel tegen de verhoging van de huur heeft uitgesproken. PvdA raadslid Maarten Wiedemeijer heeft daar een uitgebreide uitleg voor. "Huren bevriezen die niet de inflatie volgen klinkt natuurlijk sympathiek. Maar de PvdA steunt de oproep niet omdat er lokaal twee mogelijke gevolgen zijn. Of de corporaties bezuinigen op wat anders en dan gaat het ten koste van nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. En daar zijn we op tegen gezien het enorme tekort aan betaalbare woningen. De corporaties hebben nu al te weinig geld om de ambitie van vierduizend nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Juist nu moet de wachttijd omlaag. Of de gemeente betaalt het verschil bij en dan is het een dure generieke maatregel. Dan kiezen we liever voor uitbreiding voor de minimaregelingen, zoals we dat de afgelopen jaren al voor elkaar hebben gekregen.''

MAATWERK Daarnaast stelt Wiedemeijer dat de Haarlemse corporaties de huur niet met de wettelijke maximale 6,6 procent zullen verhogen en in plaats daarvan maatwerk toepassen. Huurders die toch in de problemen komen, komen volgens hem in aanmerking voor een belastingregeling of huurkorting. Hij denkt dat het veel belangrijker is om landelijk Wetgeving om de prijzen in het middensegment te reguleren en daar grote prijsstijgingen te verbieden en De verhuurderheffing (circa 2 miljard jaarlijks) af te schaffen zodat de corporaties meer geld hebben voor lagere huren, nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

Wat de petitie op lokaal niveau zal opleveren is nog onzeker. Gertjan Hulster wijst erop dat de gemeente een gesprekspartner is van de corporaties en de huurstijging daardoor in overleggen kan worden meegenomen. Anne Feite Bloem wil met de petitie ook de verhuurders direct oproepen de huur niet te verhogen. "Doen ze dat niet, dan volgen er verdere acties'', kondigt Bloem aan. Inmiddels is de online petitie al meer dan vijfhonderd keer ondertekend.

Joost Verhagen