"Het liefst zouden we jullie het persoonlijk hebben laten overhandigen. Maar dat is helaas niet mogelijk. Maar we gaan ervoor zorgen dat elke afdeling van het ziekenhuis pakketten krijgt. Een aantal tekeningen gaan we ophangen op onze Wall of Fame bij de personeelsuitgang".

Vandaag zeggen we dankjewel tegen al die medewerkers voor hun goede zorgen

"Elk jaar organiseren we een iftar maaltijd voor de stad, door de coronacrisis dit jaar kan dat helaas niet. Vandaag zeggen we dankjewel tegen al die medewerkers voor hun goede zorgen", zegt Kacem Achahboun in de hal van het Spaarne Gasthuis. Elk presentje bestaat uit een schotel met koekjes en dadels plus een tekening gemaakt door een leerling van de islamitische basisschool Al Ikhlaas. Boubker Bouras laat de brief zien die juf heeft geschreven: "We hebben ontzettend veel bewondering voor alle mensen die in de zorg werken. We hopen dat dit virus weggenomen wordt en dat we weer terug kunnen keren naar ons normale leven en jullie ook. Moge Allah jullie veel kracht en geduld geven".

GOEDE SFEER Anna van Os, communicatieadviseur zegt dat de sfeer en de inzet tijdens de coronacrisis meer dan goed is. “Het is een bizarre tijd waarin we met zijn allen de schouders eronder hebben gezet om patiënten de best mogelijke zorg te geven. Het saamhorigheidsgevoel was en is nog steeds heel groot. En dat is uiteraard mede te danken aan ook de steun die zorgmedewerkers krijgen vanuit de regio. De vele dankbetuigingen die we inmiddels hebben ontvangen en zeker ook die van meneer Achahboun en de tekeningen van de kinderen van de basisschool Al Ikhlaas zijn een hartverwarmend gebaar, vooral voor het zorgpersoneel. Daarvoor veel dank.”

IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers van het Spaarne Gasthuis zegt: “We hebben ongelooflijk hard gewerkt. Het was daarom voor ons heel belangrijk om te zien hoe groot de betrokkenheid bij de zorg is. Dat zorgde dat de spirit hoog blijft. We moeten het samen doen en dan is het goed om dat ook zo te voelen.”

DALING AANTAL CORONAPATIËNTEN Inmiddels is het aantal patiënten met het coronavirus in het Spaarne Gasthuis flink gedaald. Zo komt er geleidelijk meer ruimte om de uitgestelde zorg weer op te pakken. Dit gebeurt stap voor stap en op een veilige manier. Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: “Wat bij ons steeds voorop staat is verantwoorde zorg in een veilige omgeving, volgens de richtlijnen van het RIVM. We begrijpen heel goed dat het vervelend is voor mensen als ze langer op een afspraak moeten wachten. Het liefst zouden we alle uitgestelde afspraken zo snel mogelijk inplannen. Het is echter belangrijk om te beginnen waar de medische urgentie het grootst is. Het kan daardoor zijn dat een nieuwe patiënt eerder aan de beurt is dan iemand die eerder al een afspraak had. We hopen op ieders begrip voor deze situatie.”

Willem Brand