De geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd staat met alle oplopende wachtlijsten, gebrek aan crisisplaatsingen en grote financiële tekorten volop in de publiciteit. Sinds de gehele Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt, is er sprake van zodanige structurele tekortkomingen, dat de 6oo miljoen euro die recent door de Overheid extra is toegezegd dit nooit kan ondervangen,...