In de antwoorden op raadsvragen over de ijsbaan staat dat de gemeente de vergunning van de ijsbaan wil intrekken. “Dat betekent dat alle beperkingen zullen vervallen, zodat er voortaan de hele zomer geschaatst mag worden. De huidige vergunning staat alleen schaatsen in de winter toe. Intrekken staat haaks op de aangenomen motie van 17 september, die het college vraagt om ‘Alles in het werk te s...