Hart voor Haarlem vroeg een interpellatiedebat aan over de gang van zaken en er werd door de raad een breed gedragen motie ingediend die Wienen oproept om zoveel mogelijk de raad te blijven betrekken bij de gang van zaken. De burgemeester heeft wel aangegeven dat de veiligheidsregio Kennemerland het orgaan is dat uiteindelijk de maatregelen oplegt, en dat de raad daar dus vervolgens geen invloe...