In een vijf minuten durende inspraak in de gemeenteraad wees maatschappelijk ondersteuner Eddy Bellwinkel onlangs op volgens hem wanpraktijken in de opvang voor daklozen in Haarlem. “De gemeente Haarlemmermeer is een belangrijke financier en zou moeten weten dat het geld verkeerd wordt besteed,” stelt Bellwinkel. Hij vindt dat HVO-Querido verantwoordelijk is. Sommige raadsleden reageerden verba...