Matth van Rooden gaf voor zijn tachtigste verjaardag familie, vrienden en bekenden een boek cadeau.
Matth van Rooden gaf voor zijn tachtigste verjaardag familie, vrienden en bekenden een boek cadeau. Willem Brand

Het leven van Matth van Rooden

Tachtigjarige viert verjaardag met boek

HAARLEM Wat is oud? Matth van Rooden gaf voor zijn tachtigste verjaardag familie, vrienden en bekenden een boek cadeau, over zijn leven en werken tot nu toe.

Willem Brand

Een bescheiden man die als timmerman is opgeleid, leerling monnik werd en zijn dienstplicht in het voormalige Nederlands Nieuw Guinea doorbracht. Daarna werkte hij als vrijwilliger samen met de Papoea's aan een schoolgebouw en legde de fundering aan voor een kerkje.

Terug in Nederland werd overdag in de bouw gewerkt en in de avond bouwkunde gestudeerd. Dat leidde tot het werken op een architectenbureau. Toen hij merkte dat hij een soort tekenmachine werd, stapte hij over naar een bureau dat zich bezig hield met restauraties. Eén van de opdrachten was: 'De Olifant' aan het Spaarne. De dubbele trapgevels daarvan staan veertig centimeter 'op vlucht'.

Vanuit die ervaringen trad hij in dienst bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als inspecteur van restauraties en later als schrijver van brochures over: 'hoe dan wel te restaureren'. Door een vroeg gekozen pensioen ontstond tijd om de Kunst Academie Haarlem te volgen. Aan de muren van zijn flat hangen zijn schilderijen en staan her en der op sokkels beelden, gehouwen uit kalksteen. Alles straalt rust en schoonheid uit.

In het boek zijn naast een autobiografische tekst en zeven gedichten, een selectie van zijn schilderwerken en tekeningen te zien. Opvallend zijn de strips met zijn alter ego Thijss, die onder andere de uitzicht belemmerende muur van de Toneelschuur vanuit het hofje van Bakenes aan de orde stelt. Matth stuurt de strip naar de gemeenteraad en krijgt het voor elkaar dat een flinke 'jaap' uit de Toneelschuur wordt gehaald.

Een voornaam thema in zijn werk als schilder en beeldhouwer is de (on)bereikbare man. Gelet op zijn afbeelding van de kubistische mannen en het schilderij van de twee blauwe torso's. Vijf jaar woont hij in Noorwegen waar hij zijn eigen atelier bouwt. Een veelzijdig en oorspronkelijk man als Matth is nooit uitgeleerd. Meer weten, mail matthvanrooden@planet.nl