Veiligheid rond wijk Slotboom II

Veiligheid rond wijk Slotboom II

Henk van Ommeren

HEEMSTEDE Bewoners uit de omgeving van de nieuwe woonwijk Slotboom II in Heemstede hebben ernstige klachten over de inrichting van de rand van de wijk. De bereikbaarheid van hun woningen en parkeerplaatsen is ook voor de hulpdiensten verstoord en mede hierdoor is er een groot veiligheidsrisico.

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte kwam mevrouw Priem namens veertien van de negentien huidige bewoners van de Ir. Lelylaan haar klachten en opmerkingen aan de commissie voorleggen. De trottoirs zijn te smal voor bijvoorbeeld rollators en kinderwagens. Om parkeerplaatsen te kunnen bereiken moeten bewoners een behoorlijke afstand over de straat lopen. Hierdoor zou het niet voldoen aan de huidige 15 meter afstandsnorm. Ook was er commentaar van mevrouw Priem over beplanting en de drie nog aanwezige eikenbomen. Dit zou overlast van de processierupsen kunnen veroorzaken. Mede op aandringen van de raadspartijen gaat wethouder Annelies van de Have de bewoners uitnodigen om te kijken hoe de plannen aangepast kunnen worden. Dit om de inrichting te ieders tevredenheid te maken. De geldt ook voor de beplanting en de eikenbomen.

Met het inrichtingsplan van de nieuwe wijk had de commissie weinig problemen. Enkele raadsfracties wilden weten waarom er geen laadpalen waren gepland. Volgens wethouder Annelies van der Have worden laadpalen alleen geplaatst na een aanvraag hiervoor van bewoners. De gemeente gaat geen laadpalen vooraf plaatsen want er moet wel behoefte voor zijn. Een plan voor de afval verwerking is nog niet beschikbaar. Volgens de wethouder zal getracht worden om dit bij de oplevering van de eerste woningen rond maart dit jaar, te realiseren. Anders komen er alternatieven.