Afbeelding
Eigen Foto

Subsidie voor verduurzaming gebouwen

Subsidie voor verduurzaming gebouwen

NOORD-HOLLAND De provincie Noord-Holland ontvangt 2 miljoen euro van het Rijk om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, zoals sportbedrijven en culturele instellingen, te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen.


Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Met de bijdrage van het Rijk gaat de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten voor maatschappelijk vastgoed.

Door de coronacrisis stellen veel eigenaren het verduurzamen van hun panden uit. Noord-Holland wil de verduurzaming op gang houden en heeft daarvoor al een herstelfonds van 100 miljoen euro in het leven geroepen. Met het geld van het Rijk kan de provincie een ontzorgingsprogramma opzetten dat vastgoedeigenaren helpt met advies en ondersteuning op maat.

Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. In 2021 wordt het eerste halfjaar ingezet om organisaties die al eerder belangstelling hebben getoond voor verduurzaming van hun pand, te bezoeken en te informeren over het ontzorgings- en begeleidingstraject. Met kleine gemeenten wordt in overleg gegaan over de verduurzamingsopgave.


Het Rijk heeft voor heel Nederland in totaal 24 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag kunnen ruim tweeduizend kleine vastgoedeigenaren geholpen worden met advies en begeleiding. Alle provincies maken gebruik van de bijdrage en bepalen zelf hoe ze het ontzorgingsprogramma opzetten.