Aandachtig kijkt Willem van Warmerdam (midden) naar het schutten van de schepen van de strontrace.
Aandachtig kijkt Willem van Warmerdam (midden) naar het schutten van de schepen van de strontrace. HWS

Vijfde boek over Spaarndam


SPAARNDAM Al sinds 2000 wordt er door de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) elke vijf jaar een boek geschreven over het dorp en de omgeving. Ook het inmiddels vijfde boek, dat nu uitgegeven is, behandelt een specifiek onderwerp. Deze keer gaat het over de relatie tussen het dorp en het water rondom het dorp met als titel: ‘Spaarndam Waterdorp, altijd water’.

Door de coronacrisis kon de boekpresentatie, die zou worden bijgewoond door burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer en wethouder Marijn Snoeks van Haarlem, niet doorgaan. Ook de dijkgraaf van Rijnland Rogier van de Sande, zou op 29 november aanwezig zijn, als het boek zou worden overhandigd aan Leida van Warmerdam-de Vries. Zij is de weduwe van de in 2018 overleden Willem van Warmerdam. Hij is lange tijd lid geweest van de Historische Werkgroep Spaarndam en was een stuwende kracht achter de uitgifte van de door de werkgroep geschreven boeken. Om deze reden is het boek opgedragen aan hem. Gezien de bijzondere omstandigheden heeft zijn weduwe het eerste exemplaar van het boek in besloten kring overhandigd gekregen.

Het boek is volgens schrijfster en werkgroep lid Thea de Roos, een evenwichtig geheel tussen feiten, foto’s, afbeeldingen en vooral verhalen geworden. Hierdoor is het boek niet alleen interessant, maar ook erg goed leesbaar. In het boek wordt uitgebreid beschreven hoe Spaarndam een belangrijke functie vervulde in de bescherming van het achterland voor de invloeden van het Open IJ. Het was een dorp tussen het water, wat een belangrijke rol speelde in de waterwerken van deze omgeving. De visserij, maar ook de scheepswerven, zorgden voor een belangrijke bron van inkomsten voor de inwoners van Spaarndam. Ook ontstonden er een groot aantal winkeltjes en bedrijven, gericht op het scheepvaart gebeuren op de dijk en rondom de sluizen, met name de kolksluis. Voor wat betreft de huidige tijd is vooral het wonen en recreëren een belangrijk onderwerp in Spaarndam.

Het boek is nog steeds te koop voor het bedrag van 17,50 euro. Info: historischewerkgroep@gmail.com.